Projecten

Wij vinden het belangrijk om belanghebbenden van de juiste informatie te voorzien. Sommige projecten vinden plaats in een gebied met veel omwonenden, bedrijven en instellingen. In zulke situaties maken wij een projectpagina aan. Hier wordt algemene informatie geplaatst over de aard en duur van de werkzaamheden. Ook wordt vermeld waar men terecht kan met vragen of opmerkingen. Tevens plaatsen wij geregeld updates in tekst en beeld.