Logo

Herinrichting Meiekade

In februari 2023 zijn de werkzaamheden aan de Meijekade in de gemeente Worden begonnen. In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voeren wij, als Combinatie Peek-Mourik, werkzaamheden uit ter versterking van regionale waterkeringen.

G37 A7365
G37 A7254

Martin Dees Directeur

Vakgebied Wegenbouw.

Locatie Woerden

Status project Afgerond

Onze werkzaamheden.

Allereerst zijn we begonnen met het plaatsen van damwanden en het realiseren van huisaansluitingen via de damwand. Deze damwanden doorkruisten een groot aantal woonpercelen, waarvoor we ook de benodigde aanpassingen hebben doorgevoerd ten behoeve van de bewoners. De tweede fase van het project, gelegen tussen de Hazekade en de Middenweg, ging van start in april. Hier werd eerst nieuwe beschoeiing aangebracht, en vervolgens onderging de weg een volledige vernieuwing, waarbij de bovenste laag werd gefreesd. Daarna zijn we begonnen met verschillende ophogingen en versteviging van de bermen.

In augustus 2023 zijn we doorgegaan met de laatste twee fases van het project. De werkzaamheden omvatten het installeren van houten beschoeiing, het creëren van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van een tuimelkade. Ook wordt de fundering van de weg aangepast, vindt het asfalteren plaats (inclusief het aanbrengen van de deklaag) en worden de inritten aangesloten.

DJI 0361
Whats App Image 2023 05 23 at 14 39 19

Vragen over dit project? Vraag het aan:

Martin Dees
Directeur
06-50226357 m.dees@peekbv-houten.nl
G37 A7254