Logo

Maak Kennis met Peek.

Peek Bouw & Infra BV voorziet al meer dan 70 jaar in vrijwel elke vraag in grond – weg – water – en utiliteitsbouw.

In 1950 is aannemingsmaatschappij Peek BV opgericht. De eerste werkzaamheden bestonden uit het ontginnen van grienden en bosgronden. Na de watersnoodramp in 1953 werd de eerste dragline aangeschaft. Hiermee werden dijken versterkt en verhoogd. Sinds 2008 heten wij Peek Bouw & Infra BV.

Peek Bouw & Infra is werkzaam in de wegenbouw en bouw. De wegenbouw houdt zich bezig met onder andere grond- en rioleringswerkzaamheden, straatwerk, bouw- en woonrijp maken, graafwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen en werkzaamheden aan oevers, dijken en kades. De bouw richt zich voornamelijk op zowel renovatie als nieuwbouw van utilitaire bouwwerken waaronder bedrijfsgebouwen, wegensteunpunten, gemeentewerven, horeca-locaties en geluidsschermen. Sinds maart 2022 maakt Peek Bouw & Infra deel uit van ReintenInfra BV.