Logo

Bouwen aan wegen en waterwerken.

Peek Bouw en Infra is een regionaal aannemingsbedrijf. Onze bouwcollega's werken door heel Nederland. Onze wegenbouwers vooral in de regio Utrecht. Projecten coördineren en realiseren wij van ontwerp tot uitvoering, dus inclusief ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie.

20230404 Peek de Mix BAS 3455 TPAI

Wegen en bruggen bouwen.

Onze basis ligt bij de wegen- en waterbouw, zoals riolering- en (her)inrichtingswerkzaamheden. We werken graag aan waterwerken en het plaatsen van kunstwerken, steigers en vlonders. Daarnaast zijn we ook in het baggeren, kade- en beschoeiingswerkzaamheden een ervaren partner.

Grondwerk.

Wij voelen ons thuis in alle voorkomende grondwerkzaamheden, zoals het ontgraven van een cunet, het aanbrengen van een zandpakket, het ophogen van een kade of dijk, het aanbrengen van een voorbelasting of het ontgraven van een waterpartij. Dat doen we allemaal voornamelijk met eigen materieel en mensen.

Grondwerk

Riolering.

Rioolwerkzaamheden zijn een vanzelfsprekende activiteit. Vaak loopt dit parallel met het bouwrijp maken van grond voor nieuwe woonwijken en industrieterreinen. We zijn ervaren in het verwijderen van bestaande riolering en het aanleggen en aansluiten van nieuwe systemen, waardoor we een professionele partner zijn voor rioleringsprojecten met diverse opdrachtgevers, waaronder gemeenten, Rijkswaterstaat en particuliere klanten. Onze werkzaamheden worden met grote zorg uitgevoerd, met oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Daarnaast hebben we expertise in langdurige onderhoudscontracten, zoals het jarenlange onderhoud van rioleringen in de gemeente Houten, op terreinen van het UMC en de Universiteit Utrecht.

Peek Bouw & Infra voert momenteel een langdurig onderhoudscontract uit in Houten, waarbij we onder andere het duurzame IT-riool aanleggen. Dit ondergrondse systeem vangt regenwater op en bevordert grondwateraanvulling. We voeren ook snel en efficiënt kleine onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het oplossen van verstopte riolen of andere calamiteiten.


Rioolwerkzaamheden Houten

Bouw- en woonrijp maken.

Peek is gespecialiseerd in zowel het bouw- als woonrijp maken van gronden voor nieuwbouwprojecten. Voor de start van de bouw moet de grond draagkrachtig zijn en hiervoor moet het benodigde grondwerk worden verricht. In sommige gebieden moet de grond voorbelast worden en is het van groot belang dat de riolering, kabels en leidingen op de juiste wijze zijn aangebracht. Dit vergt een duidelijke planning, zodat er op tijd gestart wordt met de bouw van de woningen of andere bouwwerken. Na het bouwproject wordt het terrein klaargemaakt voor het uiteindelijk gebruik. Zoals het aanbrengen van bestrating en de groenvoorzieningen.

Burgje aanleg

Herinrichting.

Onze steden, dorpen, wijken en terreinen worden van tijd tot tijd aangepast aan de huidige tijd en heringericht. Peek Bouw & Infra voert complete reconstructies en herinrichtingen van de openbare ruimte uit voor zowel bedrijfsterreinen als woonwijken en doorgaande wegen. Met ons team van ervaren professionals realiseren wij het hele project van A tot Z. Van het ontwerp van de nieuwe bestrating, het plaatsen van straatmeubilair tot het installeren van speeltoestellen. Zo verbeteren we de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving.

Whats App Image 2023 03 29 at 11 05 21 3

Kabelwerken en laadpalen.

Equans staat voor slimme laadoplossingen voor iedereen en is dé technische partner als het gaat om het opladen van elektrische voertuigen. Samen met Equans zorgen wij voor de installatie van laadpalen op diverse locaties door heel het land, waaronder distributie terreinen zoals van Albert Heijn en Bol.com. Peek draagt zorg voor het vereiste grond- en straatwerk om deze laadpalen te kunnen plaatsen.

Laadpalen AH

Waterwerken.

Peek is niet alleen gespecialiseerd in grondwerk, maar beschikt ook over uitgebreide expertise op het gebied van waterwerken. Door het strategisch inzetten van pontons, kranen en damwanden zijn wij in staat om projecten van elke omvang te realiseren. Onze diensten omvatten onder meer het plaatsen van beschoeiingen, het verbreden van sloten en het aanbrengen van damwanden. Daarnaast houden wij ons bezig met het versterken van oevers, dijken en kades. Wij hebben gewerkt aan diverse prachtige projecten voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in de omgeving van Houten.

Waterwerken

Skate- en stadsparken.

Wij ontwerpen, realiseren en onderhouden kleine tot grote parken. Bij het ontwerp combineren we de wensen van de opdrachtgever met die van de eindgebruikers. Wij maken unieke parken en passen gerecyclede materialen toe. Elk park is uniek met een eigen sfeer. Door ons creatief inzicht en jarenlange expertise passen wij iedere keer weer maatwerk toe. Het toevoegen van planten en bomen geeft een park een natuurlijk karakter.

Stadpark de Mix Nieuwe foto

Meer weten?

Voor meer informatie over infrawerkzaamheden kun je terecht bij: