Logo

Onze blik op 2050!

ReintenInfra is koploper in het omarmen van de SDG’s, de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Sinds 2017 is onze route naar een schone wereld vastgesteld middels het omarmen van zes van deze SDG’s als basis voor ons beleid.

G37 A7402

We doen het voor ons, voor hen, voor nu en voor later.

Er zijn de afgelopen jaren bij ons mooie stappen naar een volhoudbare wereld gezet, naar een toekomst voor ons en alle generaties na ons. We zijn er echter nog lang niet. Binnen ReintenInfra begeleidt onze Rentmeester2050, Maurice Beijk, ons. Zet ons aan het denken en laat ons tot mooie oplossingen komen om steeds weer stapjes te zetten. Grote stappen maken lijkt aantrekkelijk, maar vaak niet haalbaar. Onze stip op de horizon is daarom het jaar 2050. Tweejaarlijks stippelen we een route uit vormgegeven in De route naar een schoon 2050! Drie thema’s kent de routekaart. Bewust2050 geeft ons handvaten in bewustwording. Binnen Vitaal2050 staat de mens centraal, gezondheid in de breedste zin van het woord. Het thema Schoon2050 geeft de route naar een materieelpark en gebouwenbeheer waar het gebruik van fossiele brandstoffen wordt vervangen door schone varianten. En naar herwaardering van de natuur. De aarde heeft namelijk ons niet nodig, maar wij de aarde wel. We houden niet van roeptoeteren en alleen meekijken. Ons pand Borne is het tastbare bewijs van: groen is doen! Maar liefst 80% van de materialen die zijn toegepast zijn kennen een verleden, zijn hergebruikt in ons pand.

Schermafbeelding 2023 11 29 om 17 34 40

Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Tussen alle initiatieven die er zijn om duurzaamheid handen en voeten te geven, zijn de Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn naar onze mening begrijpelijk en tastbaar te vertalen naar branche en medewerkers. Er zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen benoemd door de United Nations. De Sustainable Development Goals (SDG's) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Vanaf januari 2016 is de Rijksoverheid hard aan de slag gegaan met het vertalen van de SDG’s naar nationaal beleid, het rapport Nederland Ontwikkelt Duurzaam. Ook duurzaamheid is het maken van de juiste keuzes.

ReintenInfra heeft uit de SDG’s keuzes gemaakt en gaat zich hier specifiek op richten: waardig werk en economische groei (SDG 8), industrie, innovatie en infrastructuur (SDG 9), duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en leven op het land (SDG 15). Onze duurzame bedrijfsdoelstellingen zijn gebaseerd op deze speerpunten, vanzelfsprekend onderstrepen wij ook de andere doelen. SDG 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken) zien wij als de voorwaarde voor alle doelen.

G37 A7385