Logo

CO2 prestatieladder

Peek Bouw en Infra voldoet aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen.

Peek Bouw en Infra presteert conform de eisen van niveau 5 van de CO2 prestatieladder!

Peek Bouw en Infra voldoet aan de hoogste criteria van de CO2 Prestatieladder. Daarmee tonen we aan dat wij bewust duurzaam ondernemen. We werken continu aan het realiseren van reductiedoelstellingen voor onze eigen uitstoot en die van onze toeleveranciers. Hiervoor hebben we de belangrijkste bronnen van uitstoot in kaart gebracht en werken in de gehele keten aan beperking van deze uitstoot. Ook hebben we initiatieven genomen zodat we met direct en indirect betrokkenen van ons bedrijf hierover in gesprek zijn. Alles met als doel: het beperken van de uitstoot die ReintenInfra (waar wij als Peek onderdeel van zijn) samen met haar toeleveranciers produceert. Peek behoort hiermee tot de top van het Nederlands duurzaam bedrijfsleven.


Certificaat CO2 Prestatieladder


Energiemanagementprogramma

Jaarlijks maakt ReintenInfra een Energiemanagementprogramma, waarin de reductiedoelstellingen en de voortgang ten aanzien van de doelstellingen worden besproken.


Energiemanagementprogramma 2022 (pdf)

Energiemanagementprogramma 2021 (pdf)

Energiemanagementprogramma 2020 (pdf)


Nieuwsbrieven

Elk half jaar communiceren we in onze nieuwsbrieven over de footprints en de voortgang met betrekking tot de doelstellingen van onze vestigingen en projecten.

Nieuwsbrief heel 2022 (pdf)
Nieuwsbrief 1e halfjaar 2022 (pdf)