Project Description

Aanleg stadspark Huizen

Voor de Gemeente Huizen hebben we het bergbezink-voorziening in het Stadspark in de buurt Stad en Lande gerealiseerd. We zijn begonnen met het verwijderen van de begroeiing, hekwerken en verharding. Daarna hebben we de vijvers uitgegraven. De vrijgekomen teelaarde en zand hebben we verkocht en een gedeelte vervoerd naar onze werken Horecapaviljoen Down Under en de parkeerplaatsen bij Amelisweerd. Als afsluiting hebben we de rijbanen en paden hersteld en het terrein verder ingericht.

Details

Opdrachtgever: Gemeente Huizen