Welkom op de projectpagina Geluidsscherm  ’s Gravenhoutseweg in Nieuwegein
Op deze pagina vindt u naast algemene projectinformatie en onze contactgegevens bij vragen of klachten, ook iedere week een projectupdate in tekst en beeld. Wij voeren de werkzaamheden uit met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Projectupdates per week in PDF of WhatsApp
Iedere week plaatsen wij op deze site een update van het project. In tekst en beeld. Wilt u liever een update via uw WhatsApp? Mail ons dan uw nummer en dan voegen wij u toe aan de project-app. Klik hieronder op de betreffende weekupdate en er opent een PDF in een nieuw venster.

Week update 17+18

Week update 15+16

Week update 13+14

Week update 11 en 12

Week update 10

Week update 9

Week update 8

Week update 7

Week update 6

Week update 5

Week update 4

Week update 3


Week update 51

Week update 50

Week update 49

Week update 48

Week update 47

Aanleiding en doel van het project
In het kader van het actieplan Geluid van de Gemeente Nieuwegein zal het geluidsscherm vanaf de Zandsveldseweg tot aan de ’s Gravenhoutseweg worden vervangen. Het nieuwe scherm zal hoger worden en betere geluidswering bieden. Hieronder beschrijven we de werkzaamheden per deelgebied(en).

Deelgebied H
Het Greenwall scherm wordt geplaatst ter hoogte van de Dotterbloemstraat. Deze bestaat uit prefab geluidswerende elementen met een stalen trapezium vormige kooi ingelegd met kokosdoek en gevuld met substraat waar vervolgens klimplanten tegen aan worden gebracht. Dit geluidscherm wordt op de huidige grondwal met een funderingconstructie van betongranulaat geplaatst en heeft de afmeting van ca. 1200x600x2000 mm. (lxbxh) Hierdoor ontstaat een effectief geluidscherm met een groene en natuurlijke uitstraling. Hieronder een weergave van hoe het Greenwall scherm er visueel zal uit komen te zien wanneer deze net is geplaatst en nog begroeid moet worden.

5

Deelgebied I/J
De huidige keerwanden worden verwijderd. Hiervoor komen hogere keerwanden in de plaats.

Deelgebied A t/m G
De aankomende maanden worden er keerwand elementen en schermen van het type Alufera van Eurorail geplaatst. Eerst wordt het bestaande scherm gedemonteerd en wordt de nieuwe fundering geplaatst.  Deze bestaat uit holle buispalen. Boven de grond zijn stalen staanders zichtbaar. Na twee maanden, als het geraamte gereed is, worden de keerwanden in de staanders geplaatst. Vervolgens worden de schermen van het type Alufera van Eurorail geplaatst.

Projectplanning
De werkzaamheden gaan gefaseerd  uitgevoerd worden vanaf medio november 2016 t/m juni 2017.

Gedetailleerde werkbeschrijving
Vanaf eind november tot aan het einde van de kerstvakantie (16-01) verrichten wij voornamelijk groenwerkzaamheden om zo werkruimte  te creëren voor de werkzaamheden die starten in januari 2017.  Wij starten op de Zandveldseweg vanaf Benedenmonde tot aan de Lupinestraat. Hier plaatsen we nieuwe hogere keerwanden die de geluidsoverlast moeten verminderen. We verwijderen de bestaande grondwal zodat hier de nieuwe keerwanden geplaatst kunnen worden. Als dit gereed is wordt er grond tegenaangelegd. Aan de Zandveldseweg komen er nieuwe planten tegenaan te staan.

De hierop volgende werkzaamheden verlopen als twee faseringen van zuid naar noord over de ’s Gravenhoutseweg.

Slopen van bestaande geluidswal;
Grondwerkzaamheden;
Funderingswerkzaamheden;
Staanders plaatsen in fundering.

Nadat wij deze werkzaamheden voor het gehele scherm hebben uit gevoerd, starten we met het de tweede fase,  begin tot eind, van zuid naar noord over de ’s Gravenhoutseweg.

De tweede fase bevat de volgende werkzaamheden

Plaatsen van betonplinten tussen de staanders;
Plaatsen van groenschermen op de betonplinten;
Aanbrengen van beplanting aan de zijde van de ’s Gravenhoutseweg.

Om inzichtelijk te maken hoe lang de werkzaamheden per fase duren, staat hieronder een schematische weergave van de planning per fase.

knipselOverlastreductiemaatregelen
In verschillende deelgebieden zal het scherm met de rijrichting mee worden geplaatst.Dit voorkomt verkeershinder.Om de overlast verder tot een minimum te beperkten, hanteren wij werktijden buiten de spits om van 09.00 tot 16.00. Gedurende deze tijd wordt enkel de rijstrook naast het scherm afgesloten voor ieders veiligheid. Alle kruispunten blijven wel toegankelijk.

Globale werkzaamheden gedurende dit project

  •  opruimwerkzaamheden
  •  grondwerkzaamheden
  •  aanbrengen geluidswerende constructie
  •  aanbrengen keerwanden
  •  aanpassingen verhardingen
  •  aanbrengen groenvoorzieningen
  •  nazorg groenvoorzieningen
  •  het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

Vragen, opmerkingen, klachten
Wij zijn 24/7 bereikbaar middels de volgende communicatiekanalen:

tel: 030 – 63 714 72
Mail: info@peekbv-houten.nl
Website: www.peekbv-houten.nl

Ook kunt u gebruik maken van ons contactformulier

Wilt u meer informatie over de Gemeente Nieuwegein of een kijkje nemen op hun Facebook kanaal?
Website gemeente Nieuwegein
Facebook gemeente Nieuwegein 

Overzicht van verstuurde wijkberichten naar aanleiding van dit project.
Klik hieronder op één van de downloads en het betreffende wijkbericht opent in een nieuw scherm.
03-08-2014
17-11-2015
22-09-2016
09-12-2016