Infrawerkzaamheden

Zo’n 70 jaar geleden bestonden onze eerste werkzaamheden uit infraprojecten. Denk aan grondwerken zoals riolering-, beton-, en (her) inrichtingswerkzaamheden maar ook aan waterwerken als het toepassen van kunstwerken, bruggen, steigers en vlonders.

Ook in het baggeren en kade-, en beschoeiingswerkzaamheden hebben wij jarenlange ervaring. Saneringen voeren wij tevens zelfstandig uit. Het doel van saneringswerkzaamheden is de verontreiniging van water en grond tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Naast het ontgraven van verontreinigde grond, voeren wij deze tevens af naar een daarvoor bestemde verwerkingslocatie. Aan elke soort van sanering gaat een uitgebreid bodemonderzoek vooraf. Vanzelfsprekend zijn wij in het bezit van de benodigde certificeringen waaronder BRL SIKB 7000.