Herinrichting woonwagencentra

Nederland telt meer dan 300 woonwagencentra. Het opnieuw inrichten van deze parken is erg complex. Dit omdat de wagens in zijn geheel moeten worden opgetild en worden vervoerd naar een nieuwe standplaats, vaak binnen het park zelf. Hier gaat een uitgebreid proces aan vooraf.

Belangrijk is dat de woonwagenbewoners van deze parken erg betrokken zijn en goed moeten worden geïnformeerd over wat de verplaatsing voor hen inhoudt. Hen betrekken bij het proces is essentieel. Dit in overeenstemming met de plannen van de gemeente en/of provincie. Veel partijen dus met elk verschillende wensen en belangen. Door onze jarenlange ervaring in het herinrichten van gehele woonwagenparken zoals in Beukbergen te Zeist kunnen wij niet alleen de opdrachtgever, maar ook de bewoners ontzorgen. Wij spreken de taal van beide partijen en helpen om overeenstemming te vinden met een mooi eindresultaat als gevolg. Goede verhoudingen en tijdige en juiste informatie zijn essentieel bij projecten die soms meerdere jaren in beslag nemen. Naast onze eigen medewerkers maken wij ook gebruik van de diensten van externe professionals. Denk aan het uitvoeren van metingen, bouwkundige en civieltechnische inspecties en controle van de effecten van heiwerkzaamheden.

Wij begrijpen de terughoudendheid van de vragende partij als het gaat om deze projecten. Er komen immers een hoop risico’s en onzekerheden op gemeentes en provincies af. Wij garanderen echter dat men vol vertrouwen het project met ons aan kan gaan. Wilt u meer weten over het herinrichten van woonwagencentra? Neem dan contact met ons op.