Project Description

Infrawerkzaamheden de Uithof, Utrecht

Al meer dan 45 jaar voeren wij diverse projecten uit op de Uithof te Utrecht. Een groot project was de renovatie van het dierengeneeskunde terrein welke wij in samenwerking met KWS hebben uitgevoerd. Over het gehele terrein hebben wij inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd als asfaltwegen, parkeerplaatsen, riolering, watergangen, duikers, stuwen, afrasteringen. Ook hebben we weilanden uitgebreid en paddocks aangelegd.

Kengetallen:
Aanbrengen nieuwe parkeerplaatsen: 10.700 m2
L+V lichtmasten: 95 stuks
Kantelstuw: 2 stuks
L+V betonkavelpaden:  7500 m2
Verwijderde kolken: 390 stuks
Asfalt vrezen: 23.420 m2
L+V asfalt: 7000 ton
Verwijderde grondkabels: 5300 m1
Opbreken regenwater riool: 1220 m1
Opbreken betonstraatstenen: 5900 m2
Opbreken gebakken klinkers: 8000m2
Verwijderde afrasterring: 10.500 m1
Nieuwe afrasterring: 11.000 m1
Aangelegde drainage: 15.000 m1
Verwijderde bomen: 300  stuks
Frezen en inzaaien weiland: 15.6 ha
Ontgraven zand: 8700 m3
Grond ontgraven + vervoeren + verwerken: 22.000 m3
Nieuwe fietspaden van rood asfalt 1,6 km
Reconstrueren gehele gebied Yalelaan, rijbaan, fietspaden, voetpaden, bermen etc. 18.800m²
Nieuwe wegen van asfalt 2,5 km (14.700m²)
Nieuwe watergangen 1,6 km
Nieuwe tankgracht 600 meter
Nieuwe parkeerplaatsen (incl. erf paard) 600 stuks
Herstellen/aanpassen weilanden 88.500m²
Herstellen/aanpassen paddocks 68.500m²
Verwijderen waterleidingen 3 km
Leggen nieuwe waterleidingen 2,5 km

Details

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Soortgelijke projecten:

  • Inrichting buitenruimtes op de Uithof, Hogeschool van Utrecht
  • Verplaatsen volkstuinencomplex op de Uithof, Universiteit van Utrecht
  • Inrichting Genevelaan op de Uithof, Universiteit van Utrecht
  • Aanleg Infrastructuur rondom Bete faculteit op de Uithof, Universiteit van Utrecht
  • Renovatiewerkzaamheden  Servicegebouw Munsterlaan,  Universiteit van Utrecht
  • Renovatiewerkzaamheden op de Uithof (Noord West Cluster), Universiteit van Utrecht