Project Description

Geluidsscherm Schinkelbrug, Amsterdam

Wij hebben vele schermen gerealiseerd waar we trots op zijn. Bijzonder in deze reeks is het scherm op de Schinkelbrug te Amsterdam. Onder meer 170 woonarkbewoners ondervonden geluidsoverlast van de A10. De oorspronkelijke uitvraag voor dit project was concreet: bouw een sober, maar doelmatig scherm. Neem hierin op een verschuifbaar gedeelte zoals gemaakt bij de brug over De Vecht op de A1 te Muiden. De opdrachtgever had als doel om middels de bouw van een geluidsscherm op de brug, de geluidsoverlast van de weg en het spoor voor de bewoners in de directe omgeving te verminderen. Bij het uitwerken van de opdracht, bleek dat een tweezijdige draagconstructie niet mogelijk was. Er moest een constructie komen waarbij het geheel vanaf één zijde inklemmend aan de bestaande basculekelder bevestigd wordt.

Het contactgeluid van wielen op de voegovergangen van het beweegbare deel van de brug, werd door de woonarkbewoners als zeer hinderlijk ervaren. Als oplossing hiervoor zijn er geluidsabsorberende cassettes aan de beide zijdes van de doorvaart geplaatst. Het resultaat hiervan was een aanzienlijke merkbare geluidsreductie.

Op verzoek van de opdrachtgever is bij nader inzien toch een architect in het bouwteam betrokken. Dit heeft er toe geleid dat het scherm een bijzondere uitstraling heeft gekregen. Alle glazen vakvullingen stellen filmframes voor. Het scherm vertoont als het ware een uitgerold filmrolletje.

Het verschuifbare deel heeft uiteindelijk een vrije overspanning van ruim 16 meter en een eigen gewicht van 14 ton. Het geheel heeft een prachtige uitstraling en is passend in de omgeving.

De poort wordt geopend alsmede twee andere bruggen op de A10. Dit ten behoeve van de doorvaart in of uit de Nieuwe Meersluis van schepen met lange masten die Amsterdam in- en uit varen.

Details

Aannemer: Mourik Groot Ammers en Peek Bouw & Infra BV

Architect: Mike Korth van Korth Tielens Architecten

Contractvorm: Design & Construct