Historie

Aannemingsmaatschappij Peek BV is in 1950 opgericht. De eerste werkzaamheden bestonden uit het ontginnen van grienden en bosgronden. Na de watersnoodramp in 1953 werd de eerste dragline aangeschaft. Hiermee werden dijken versterkt en verhoogd.  In de loop der jaren is door ons gezocht naar verbreding van de capaciteiten welke heeft geresulteerd tot de oprichting van Bouwmaatschappij Peek BV. Sinds 2008 heten wij Peek Bouw & Infra BV. Deze naam dekt beter de lading van de werkzaamheden die wij verrichten. Wij zijn niet alleen een grote speler in de infrasector, onze kwaliteiten liggen ook bij diverse bouwwerkzaamheden. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in geluidsschermen, skate- en BMX parken, wijk- en stadsparken, herinrichting van woonwagencentra en groenwerkzaamheden. Sinds maart 2022 is Peek onderdeel van ReintenInfra BV.