Publiek private samenwerking

PPS is een publiek private samenwerking. Een samenwerkingsvorm tussen een overheidsorgaan en onze organisatie. Deze vorm van ondernemen wordt gekenmerkt door een langere contractperiode. Dit omdat er naast de realisatie van een project, vaak ook ontworpen en onderhouden wordt.

Tevens is deze lange periode nodig wegens de financiering van het project waar wij als onderneming medeverantwoordelijk voor zijn. Iedere partij in een PPS project is deels verantwoordelijk voor de taken en risico’s. In onze visie is een PPS constructie geslaagd als er ook in financiële zin een win-win situatie is voor beide partijen.