ISO9001

De ISO9001 norm is een internationale kwaliteitsnorm welke streeft naar kwaliteit, klanttevredenheid en continue verbetering binnen de organisatie. Peek Bouw & Infra BV heeft een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd om de kwaliteit en klanttevredenheid binnen de organisatie hoog te houden. Continue verbetering staat centraal in ons systeem zowel voor onze producten als voor onze bedrijfsprocessen.

VCA**

VCA is een norm om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en andere betrokkenen bij ons bedrijf te waarborgen. Peek Bouw & Infra BV voldoet aan de gestelde eisen van de Veiligheid Checklist Aannemers. Veiligheid en gezondheid is ingebed in onze organisatie en staat zeer hoog in het vaandel.

SIKB BRL 7000 met protocol 7001

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen en het tijdelijk uitplaatsen van vervuilde grond. Het certificaat waarborgt de kwaliteit, veiligheid en milieuaspecten tijdens de voorbereiding en uitvoering van de (water)bodemsaneringen.

CO2 Prestatieladder niveau 5 (hoogste niveau)

De CO2 Prestatieladder norm is gericht op het reduceren van CO2 emissies binnen en buiten onze organisatie. Door dit certificaat wordt op allerlei verschillende manieren gestreefd naar zo veel mogelijk CO2 reductie wat zorgt voor een beter milieu. Klik hier voor alle documentatie omtrent dit certificaat.

ISO 14001

De ISO 14001 norm is een internationale milieu norm welke streeft naar een gezond milieu, duurzaamheid en continue verbetering op dit gebied binnen de organisatie. Peek Bouw & Infra heeft een milieumanagementsysteem geïmplementeerd om milieuvriendelijkheid en duurzaamheid binnen de organisatie hoog te houden. Continue verbetering staat centraal in ons systeem zowel voor onze producten als voor onze bedrijfsprocessen.

FSC®

FSC® is een organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer. Om aan te tonen dat het hout daadwerkelijk volgens de eisen van FSC® worden gegenereerd en wordt verhandeld, moet elk bedrijf een FSC® certificaat bezitten om dit hout aantoonbaar te mogen gebruiken. Peek Bouw & Infra BV is in het bezit van dit certificaat om het duurzame hout te mogen verwerken in onze producten.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Erkend opleidingsbedrijf

Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

Voor leren in de praktijk is er…

  • één organisatie die alle leerbedrijven erkent
  • één contactpersoon voor leerbedrijf en school
  • één website voor stages en leerbanen
  • en één Servicedesk voor al uw vragen

SBB zorgt voor

  • goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf in de regio
  • voldoende en goede leerbedrijven
  • aandacht voor de belangen van sectoren

En u heeft persoonlijk contact met uw adviseur praktijkleren

Op deze manier zorgt SBB er samen met u voor dat beroepsonderwijs optimaal aansluit op de praktijk. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en het bedrijfsleven de vakmensen die ze nodig hebben.